HEM

Välkommen till BLF – Bildleverantörernas Förening

Bildleverantörernas förening är branschorganisationen för dig som arbetar professionellt med bild, film eller video. Vi har funnits sedan 1950.
Våra närmare 300 medlemsföretag består främst av fotografer, filmare, producenter, arkiv, bildbyråer, och nyhetsgrafiker.
BLF är remissinstans för nya lagförslag kring upphovsrättsliga frågor.

fotograf_03.jpg


Rådgivningsgrupp i pris- och marknadsfrågor

Måndagen den 19 januari 2015 startade en rådgivningsgrupp i pris- och marknadsfrågor. Representant från BLF och fem medlemmar från SFF har bildat en rådgivningsgrupp. De täcker upp var sin halvdag under veckan enligt fast schema.

Telefonrådgivningen är öppen varje vecka måndag-fredag mellan kl 09.00-12.00.
Telefon: 08-702 03 71
Mejl: [email protected]

Bildleverantörernas Förening & Svenska Fotografers Förbund

Trpstyrelsens Hearing ang. obemannade luftfartyg (UAS)

 • BLF medverkade på Transportstyrelsens Hearing i Stockholm den 2017-05-11 ang nytt regelverk gällande drönarflygning. (Dvs det som är mycket intressant för drönarfotografer när den frågan blir löst)  Trpt.styrelsens förhoppning var att det nya svenska regelverket kan gälla från sommaren 2017. I korthet nämndes bl.a. följande förändringar:
 • Alla civila obemannade luftfartyg < 150kg omfattas av föreskrifterna
 • Kategori1: upp till 7kg – flygning inom synhåll
 • Alla drönare ska vara märkta för att kunna identifieras,
 • Förenklade krav på flygning i mörker – endast krav på belysning
 • Max flyghöjd 120m i okontrollerad luft för kat 1-3 – undantag kan ges vid flygning över höga byggnader och master.
 • Inget krav på klarering vid flygning upp till 50m AGL (10m – militär fpl) inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsens yttersta banände är minst 5km.
 • Inget krav på radiokontakt med AFIS-enheten vid flygning upp till 50m AGL inom en flgplats trafikinformationszon (TIZ) om avståndet till flygplatsens banände är minst 5km
 • För detaljerad och aktuell information kontakta Transportstyrelsens Sjö- och Luftfartsavdelning.

 För detaljerade kommande EU regler klicka här:  EASA

Vi hälsar idag fem nya medlemmar välkomna till BLF

 • Christjan Wegner AB – Bromma
 • Segel Kommunikation AB – Umeå
 • Peter Reimer – Osby
 • Borgfilm – Kvänum
 • Emrik Jansson – Järvsö

ÅF’s drönarseminarium 2017-04-06

Bildleverantörernas Förening var representerade på ÅF’s intressanta drönarseminarium i Solna den
2017-04-06. Nedan ett axplock av informationen och kommande förändringar som vi anser mycket positiva för bl.a drönarfotografer / filmare. Du som vill ha komplett info och dokumentation av hela seminariet, klicka på bilden nedan.

Exempel på kommande ändringar i Sverige:
Utomhus flygning  • ALLA civila obemannade luftfartyg omfattas av föreskrifterna • Enbart tyngre UAS omfattas av tillståndsplikt (>7kg?) • ID på ALLA UAS • Max 120m över mark för ALLA drönare i okontrollerad luft • Möjliggöra begränsad mörkerflygning • Möjliggöra flygning bortom synhåll (EVLOS) utan D&A • Förenkla möjligheten till flygning i närheten av hinder som är högre än 120 m • Möjliggöra användning av drönare, på maximal flyghöjd 50m (eller 10m för vissa militära områden) inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsen är minst 5 km, utan att: – behöva begära tillstånd. – ha radiokontakt med flygtrafikledninge

Välkommen till UAV-seminarium i Solna

Välkommen till UAV-seminarium i Solna den 6:e april 09.00-12.30. Lunch efter mötet ingår
ÅF välkomnar till en intressant förmiddag med fokus på obemannade flygande farkoster.
OBS! Anmälan krävs – ”No Show” debiteras med 400:-.

http://marketing.afconsult.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7QZKB1coFG~D0UDTPjtFr4UcrWn6kK5j1s.html

Ett bakslag för fotograferna

Högsta Domstolens tolkning av upphovsrättslagen ett bakslag för fotograferna

Ända sedan 2006 har tvisten om att konstnären Markus Andersson gjort intrång i fotografens Jonas Lembergs upphovsrätt pågått. Nu har slutligen Högsta Domstolen (HD) avgjort att det inte är ett intrång utan att Andersson skapat ett nytt verk.

Foto Staffan Teste

Foto Staffan Teste

Vi i BLF kan inte se på domen (T 1963-15) på annat sätt än att en fotografs upphovsrätt inte är lika Läs mer…

BLF årsmöte 2017

Förhandsinformation gällande årsmöte 2017

Välkommen till BLF’s  årsmöte i Stockholm den 31/5 2017 kl. 17.00. Detaljerad information kommer senast två veckor innan mötet. Samtidigt delas utmärkelsen ”I Bildens Tjänst” ut. Välkommen!

 

 

Välkomna till BLF

Vi hälsar sex nya medlemmar välkomna till BLF

 • Viksjö Foto – Järfälla
 • Frog Ball Media AB – Stockholm
 • Westy – Linköping
 • Roger Nilsson –  Gävle
 • Lars Liljeryd – Stocksund
 • Jerry MagnumM Porsbjer- Moskosel

Bildtvisten mellan Skyttedal och DN – till hovrätten

Sara Skyttedal och Dagens Nyheter har överklagat domen angående tidningens publicering av Skyttedals Facebook-bilder. Nu prövas tingsrättens dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt som nu meddelar att hovrätten kommer pröva tingsrättens dom. Sara Skyttedals ombud Staffan Teste kommenterar beslutet med att Patent- och marknadsöverdomstolen nu kommer att ta ställning till hur vida bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. I fall DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift. Om det inte för intrång i namnfrågan skall utgå skadestånd, och kan en privat facebooksida anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inkomma med yttranden i slutet av februari.